Stichting Taptoe Katwijk

Missie:

Het stichtingsbestuur stelt zich beschikbaar voor het geven van expertise en organiseren van muzikale evenementen. Dit alles met de instelling om het toeschouwers een kwalitatief hoog product voor te leggen tegen een zo laag mogelijke vergoeding/bijdrage van eerder genoemde toeschouwers. Doelgroepen zijn: Show- en Marchingband(s); Harmonie orkesten; koren; stichtingen en verenigingen.

Doelstelling:

Het organiseren en stimuleren van muzikale showevenementen en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.